Përpunimi CNC

 • CNC Machining

  Përpunimi CNC

  Kthesa CNC prodhon pjesë duke "kthyer" materialin e shufrës dhe duke ushqyer një mjet prerës në materialin kthyes. Në një torno materiali që pritet rrotullohet ndërsa një prerës futet në copën e rrotullimit. Prerësja mund të ushqehet në kënde të ndryshme dhe mund të përdoren shumë forma mjetesh.
 • CNC Milling

  Mulliri CNC

  Mulliri CNC ka disa përparësi krahasuar me proceset e tjera të prodhimit. Costshtë me kosto efektive për vrapimet e shkurtra. Format komplekse dhe tolerancat e dimensioneve të larta janë të mundshme. Mund të arrihen përfundime të lëmuara.
 • CNC Turning

  Kthimi CNC

  Kthesa CNC prodhon pjesë duke "kthyer" materialin e shufrës dhe duke ushqyer një mjet prerës në materialin kthyes. Në një torno materiali që pritet rrotullohet ndërsa një prerës futet në copën e rrotullimit. Prerësja mund të ushqehet në kënde të ndryshme dhe mund të përdoren shumë forma mjetesh.