Përfundon

  • Finishes

    Përfundon

    Trajtimi sipërfaqësor është sipërfaqja e materialit të substratit për të formuar një shtresë me matricën e vetive mekanike, fizike dhe kimike të shtresës sipërfaqësore të procesit.