Përfundon

  • Përfundon

    Përfundon

    Trajtimi sipërfaqësor është sipërfaqja e materialit të nënshtresës për të formuar një shtresë me matricën e vetive mekanike, fizike dhe kimike të shtresës sipërfaqësore të procesit.